Vaststelling Instellingsbesluit erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020 Het college heeft op 23 juni 2020 onder

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8181ET 5
Publicatiedatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Vaststelling Instellingsbesluit erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020 Het college heeft op 23 juni 2020 onder

-

Beschrijving

Het college heeft op 23 juni 2020 onder vervanging van het besluit tot instelling van een monumentencommissie van 27 mei 1991 het besluit vastgesteld tot instelling van een erfgoedcommissie voor de gemeente Heerde. 

De gemeentelijke erfgoedcommissie kijkt wat de effecten zijn van plannen op cultuurhistorische waarden van een gebouw of een gebied. Voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten vraagt het college van burgemeester en wethouder voor een beslissing te nemen over bouwplannen advies aan de gemeentelijke erfgoedcommissie. Tevens heeft de commissie als taak uit eigen beweging het college van burgemeester en wethouders van voorlichting en advies te dienen over de toepassing van de regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed. 

In het instellingsbesluit zijn de taken, samenstelling en werkwijze van de gemeentelijke monumentencommissie geregeld.

Het instellingsbesluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking en is vanaf dat moment ook in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Procedure

-