Verkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling fietsoversteekplaatsen en opheffen voetgangersoversteken Brinklaan

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181EA
Publicatiedatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling fietsoversteekplaatsen en opheffen voetgangersoversteken Brinklaan

-

Beschrijving

Het college van Heerde heeft besloten de voorrangsregeling op de Brinklaan in Heerde ter plaatse van de fietsoversteken Gezondheidscentrum en Villa Jacoba te wijzigen en de voetgangersoversteekplaatsen op te heffen.

Procedure

De commissie Ruimte heeft het besluit genomen om een verkeersregelinstallatie (VRI) te plaatsen om de verkeersveiligheidssituatie bij de fiets- en voetgangersoversteek ter plaatse van het Gezondheidscentrum te verbeteren. De fietser wordt hier uit de voorrang gehaald en de aanwezige voetgangersoversteekplaats wordt opgeheven. Verder wordt de oversteek bij Villa Jacoba aangepast en wordt de fietser hier uit de voorrang gehaald. Ook de aanwezige voetgangersoversteekplaats wordt hier verwijderd. 

Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure is in te zien via zoek.officielebekendmakingen.nl.