Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Bonenburgerlaan 41 in Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het perceel Bonenburgerlaan 41 in Heerde voor de activiteiten ‘bouw’, ‘monument’, ‘aanleg (uitvoeren werk of werkzaamheid)’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het bouwen van een koetshuis, dierenverblijf een stal/berging, een brug en een zwembad. Daarnaast worden op dit perceel (oppervlakte)verhardingen en groenvoorzieningen aangebracht. De bouwlocaties zijn gelegen op de rijksmonumentale, historische buitenplaats De Bonenburg.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. De omgevingsvergunning staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.803BUWBONENBURG41-ON01) en is onderstaand te bekijken:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling (0578) 69 94 94.

Uitgelicht