Lokale initiatieven kunnen zich melden

09-06-2020

De gemeente Heerde geeft alle (niet-commerciële) lokale initiatieven in verband met corona de mogelijkheid om op de gemeentepagina’s in de Schaapskooi te publiceren. We zijn erg blij dat dit soort initiatieven ontstaan en het laat zien dat er gelukkig veel saamhorigheid bestaat in onze gemeente. Op deze manier hopen we dat de verschillende initiatieven (nog) meer bekendheid krijgen. Het gaat om alle initiatieven die de saamhorigheid versterken of hulp bieden aan groepen die dat in deze tijd extra nodig hebben.

Aanlevering

Initiatieven kunnen hun input mailen naar schaapskooi@heerde.nl. Dit kan éénmalig, af en toe of wekelijks. De artikelen moeten uiterlijk op dinsdagavond worden aangeleverd voor plaatsing in de week daarop. De artikelen mogen maximaal 150 woorden en eventueel 1 of 2 afbeeldingen bevatten. De afbeeldingen moeten rechtenvrij zijn en er moet schriftelijke toestemming zijn van de personen die er eventueel op staan.

Er is maximaal één krantenpagina per week aan ruimte beschikbaar. Bij teveel input wordt een keuze gemaakt. Hierbij kunnen artikelen worden ingekort of doorgeschoven naar een volgende keer. De initiatiefnemers worden hierover geïnformeerd. Daarnaast kan de gemeente redactionele wijzigingen doorvoeren in aangeleverde stukken.

Duur

Deze mogelijkheid blijft bestaan zolang de coronacrisis voortduurt, tot maximaal 1 oktober. Als de crisis dan nog niet voorbij is, bekijkt de gemeente of deze actie voortgezet kan worden.