Statushouders Heerde tekenen participatieverklaring

Met de ondertekening van een participatieverklaring geven acht statushouders uit de gemeente Heerde aan, dat ze de waarden van de Nederlandse samenleving respecteren en actief willen bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

De gemeente Heerde en VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben gezamenlijk gewerkt aan het traject dat tot deze ondertekening heeft geleid.

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel bij de inburgering. Op vrijdag 21 april zetten acht statushouders uit de gemeente Heerde hun handtekening onder deze verklaring, evenals wethouder Jan Berkhoff.

De ondertekening is het sluitstuk van een traject met een introductieworkshop en vervolgens vier dagdelen, waarin de vluchtelingen diepgaand kennis hebben gemaakt met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

De gemeente Heerde en Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben de ondertekening omlijst met een rondleiding door de bibliotheek en een infomarkt, waarbij verschillende organisaties, die de integratie en de participatie in de gemeente te bevorderen, zichzelf en hun diensten presenteren.

Participatieverklaring

Met de participatieverklaring geven de statushouders onder meer aan dat ze de vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving respecteren. Die vier kernwaarden zijn:

  • Vrijheid (in Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil)
  • Gelijkwaardigheid (in Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld)
  • Solidariteit (in Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving)
  • Participatie (in Nederland vragen we allen burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving)

Daarnaast geven ze aan dat ze actief bij willen dragen aan de Nederlandse samenleving, en er daarbij op rekenen dat ze daarvoor ook de ruimte krijgen van hun medeburgers.