Mantelzorgcompliment 2017

Net als 2016, kan ook dit jaar het mantelzorgcompliment via de gemeente worden aangevraagd. Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving.

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur, vriend of kennis. De zorg voor deze naaste is vaak vanzelfsprekend.

Waardering voor jong en oud

Om hiervoor waardering uit te spreken stelt de gemeente Heerde wederom een bedrag van  € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers. Dit mantelzorgcompliment is voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager (en één volwassen zorgvrager in thuissituatie). Ook voor jongeren is er een compliment.

Krijgt u hulp van een mantelzorger en verdient diegene dit compliment?

Dan zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • per zorgvrager kan één mantelzorger worden voorgedragen;
  • de zorgvrager (één volwassene per adres) moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
  • de mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager;
  • de blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
  • het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dan kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen door het voordrachtformulier ‘Mantelzorgcompliment gemeente Heerde’ online in te vullen:

Mantelzorgcompliment online aanvragen

Invullen

Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult. Zorg er dan voor dat u gegevens als het burgerservicenummer (van zowel de zorgvrager als de mantelzorger) en het IBAN-bankrekeningnummer van de mantelzorger bij de hand heeft.

Invullen en indienen kan tot en met 6 oktober 2017.

Komt u er online niet uit? Vraag dan hulp in uw omgeving. Ook kunt u hulp krijgen van de cliëntondersteuners bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Heerde via (0578) 69 94 94.

De mantelzorger ontvangt uiterlijk 10 november 2017 bericht of wij het mantelzorgcompliment toekennen. Bij een positief besluit maakt de gemeente een bijdrage van € 100,- over op het IBAN-rekeningnummer van de mantelzorger.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mantelzorg? Neem contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:

Link