Stookalert RIVM, voor uw gezondheid en die van anderen

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide.

De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Hoe werkt het stookalert?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dagelijks contact met het KNMI over de weersverwachting. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert.

Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via e-mail. U kunt zich via www.rivm.nl/stookalert aanmelden voor stookalertberichten.

Proberen en verbeteren

RIVM en KNMI proberen dit stookseizoen uit hoe het stookalert in deze vorm werkt. Dat betekent dat ze hun berichtgeving via verschillende kanalen verspreiden. Op basis van de opgedane ervaringen en tips die ze krijgen kan het stookalert worden verbeterd.