Kerststukjes begraafplaatsen

In de afgelopen periode zijn er veel Kerststukjes geplaatst op de graven van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde. Om ook in het nieuwe jaar de begraafplaatsen weer goed op orde te kunnen houden, vragen wij u de kerststukjes uiterlijk 31 januari 2021 op te ruimen.

Bent u niet in de gelegenheid geweest zelf de kerststukjes op te ruimen dan verwijderen de medewerkers van de begraafplaats deze op de eerste werkdag in februari. Het afval wordt vervolgens gescheiden en afgevoerd. Namens de medewerkers alvast hartelijk dank voor uw medewerking.