Nieuw plan voor aanpak wateroverlast, droogte en hittestress

Wateroverlast, droogte en hittestress stoppen niet bij de gemeentegrens. Daarom is de gemeente Heerde al een paar jaar aangehaakt bij 27 andere gemeenten in de regio Vallei en Veluwe. Tijdens de regionale klimaattop begin december spraken al deze manifestpartners over een gezamenlijk plan, dat onlangs door alle colleges van burgemeester en wethouders is vastgesteld: het Regionaal Adaptatie Plan (RAP).

Samen met de partners in de regio hebben we in dat plan afspraken gemaakt over hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan. Ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden en oververhitte ouderen, drinkwatertekort in hete zomers. Dit zijn maar een paar effecten waar iedereen mee te maken krijgt. Samen staan we sterker met meer kennis en ervaring. Dit alles komt samen in het RAP.

Wethouder Yasemin Cegerek is blij met het RAP en benadrukt dat onze inspanningen om Heerde klimaatbestendig te krijgen, daar goed in passen: ‘In Heerde doen we dat bijvoorbeeld door de afvoer van het hemelwater op zoveel mogelijk plekken af te koppelen van de riolering. Zo gaat er geen schoon water naar de zuivering en houden we het water in het gebied. Verder is groen belangrijk om de toenemende warmte in de zomer minder te voelen in woongebieden. Daarom denken we in nieuwe plannen aan het behouden van groen of het aanbrengen van groen op andere plekken. En dit zijn maar een paar voorbeelden van dingen die we als gemeente doen.’ 

Regionaal delen, lokaal doen; dat blijft de komende jaren de sleutel in de regio Vallei en Veluwe. Het RAP biedt ons richting en handvatten om onze regio en dus ook onze gemeente klimaatbestendig(er) te maken. Meer informatie hierover vindt u op www.klimaatvalleienveluwe.nl.