Burgemeester Heerde sluit drugswoning

Op vrijdag 29 januari heeft burgemeester Jan Willem Wiggers een woning in Wapenveld laten sluiten voor een periode van drie maanden. De politie heeft onlangs in de woning hard- en softdrugs aangetroffen.

Burgemeesters hebben op grond van de Opiumwet de bevoegdheid om ‘drugspanden’ voor een bepaalde periode te sluiten, om hiermee de productie en handel van drugs tegen te gaan. Dit geldt voor zowel woningen als bedrijfspanden. In deze woning was een verhandelbare hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen, evenals andere verboden materialen die bestemd waren voor de handel. De kosten voor de sluiting komen voor rekening van de bewoners

Eerder deze week heeft de burgemeester een ander drugspand (in het buitengebied van Heerde) teruggegeven aan de bewoners, na een sluiting van drie maanden. De gemeente had voor de sluiting bijna € 500 aan kosten gemaakt, die bij de teruggave van de sleutels door de bewoners zijn betaald.

Tegengaan drugshandel

In het kader van volksgezondheid en openbare orde is het belangrijk om de productie en handel van drugs te bestrijden. Zo verwoesten drugs de levens van de gebruikers en de mensen om hen heen, kan het gevaar voor anderen opleveren (bijvoorbeeld door rijden onder invloed) en werkt het criminele netwerken in de hand.

Meld vermoedens van een ‘drugspand’!

Ook uw veiligheid kan in het geding zijn wanneer er zich in uw straat of buurt een illegale hennepkwekerij bevindt, bijvoorbeeld doordat zich daar vaak (brand)gevaarlijke situaties voordoen door bijvoorbeeld het illegaal aftappen van stroom en chemicaliën. Via www.heerde.nl/hennepteelt ziet u hoe u eventueel een hennepkwekerij kunt ontdekken. Wanneer u vermoeden heeft van een hennepkwekerij, meld dit dan bij uw politie. Dit kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. 

Verhuurder van woning of bedrijfspand?

Ook verhuurders van woningen of (bedrijfs)panden moeten opmerkzaam zijn dat daar geen drugsteelt of –handel plaatsvindt, omdat dit hen kan benadelen. Via www.heerde.nl/hennepteelt kunnen zij handreikingen vinden om zoveel mogelijk misbruik door drugscriminelen te voorkomen.