Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

‘Denk mee en praat mee over de omgevingsvisie!’

Online een mening geven of aansluiten bij één van de toekomstgesprekken. De gemeente Heerde nodigt inwoners en bezoekers uit om mee te denken en mee te praten over de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Iedereen die zich betrokken voelt bij het Heerde van de toekomst kan terecht op www.heerde.nl/ikdenkmee.

Mening geven

Op deze website vindt u posters die laten zien wat de sterke kanten van onze gemeente zijn voor drie verschillende deelgebieden. Een korte enquête vraagt naar de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van de gemeente Heerde. U kunt ook terecht bij de balie van het gemeentekantoor aan de Eperweg, om dezelfde vragen te beantwoorden.

Bezoekers

Jan Berkhoff, wethouder van de gemeente Heerde: ‘We nodigen niet alleen inwoners uit om mee te denken, ook bezoekers zijn van harte welkom om hun mening te geven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de wandelaars en fietsers op de Veluwe of de bezoekers van het Heerderstrand. Ik kan me best voorstellen dat ook zij ideeën hebben over de koers die de gemeente Heerde zou moeten inzetten om aantrekkelijk te zijn en te blijven.”

Toekomstgesprekken

Via de website kunt u zich ook opgeven om mee te doen aan één van de toekomstgesprekken die we op drie verschillende plekken in de gemeente organiseren. De opbrengst van deze gesprekken én de input vanuit de enquête verwerken we in de omgevingsvisie. Dat doen we samen met partnerorganisaties als het waterschap, zorginstellingen en de veiligheidsregio.

Jan Berkhoff: “Zonder onze partners én onze inwoners kunnen we niet. Als we straks, met de omgevingsvisie in de hand, aan de slag gaan, staan we er samen voor om Heerde van de toekomst werkelijkheid te maken. Want samen zijn wij Heerde.”