Unaniem raadsbesluit over verzoek aansluiting Regio Stedendriehoek/Cleantech

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni heeft de gemeenteraad ingestemd om een verzoek in te dienen tot toetreding tot de Regio Stedendriehoek/Cleantech Regio. Door het college wordt nu een formeel verzoek voorbereid.

Het lidmaatschap van de Regio Zwolle, waarbij samenwerking op economisch gebied centraal staat, blijft gewoon bestaan.

Heerde wil een bijdrage leveren aan de regionale bestuurskracht. Daarnaast is het voor de bestuurlijke en ambtelijke spankracht voor de gemeente noodzakelijk om bij een regio in Gelderland aan te sluiten. Zeker als kleine gemeente kun je niet alles alleen doen.

De keuze voor aansluiting bij Stedendriehoek sluit aan bij het besluit van de raad van december 2015 om als Heerde zich te oriënteren op de Noord-Zuid as. Zowel inhoudelijk als qua cultuur past Heerde beter  bij de regio Stedendriehoek dan bij de regio Noord-Veluwe (RNV).

Vanuit de strategische agenda van de Stedendriehoek worden zaken als innovatie, het beter benutten van sociaal kapitaal en het versterken van de leefomgeving centraal gesteld. Dit sluit aan bij de toekomstvisie en de Cittaslowgedachte van de gemeente Heerde. De kosten van lidmaatschap van de Stedendriehoek zijn vergelijkbaar met de kosten die momenteel voor samenwerking worden uitgegeven.