Wat kunt u doen bij een vermoeden van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit betekent dat de pleger een bekende is van het slachtoffer, zoals een (ex) partner, gezins leden, familieleden of huisvrienden.

Meestal is er ook sprake van een machtsverschil, waarin het slachtoffer afhankelijk is van de persoon die geweld gebruikt. Het geweld kan lichamelijk, seksueel of psychisch zijn. Denk hierbij aan (ex)partnergeweld, kindermishandeling, verwaarlozing en ouderenmishandeling.

Elk jaar worden in Nederland een miljoen mensen slachto er van huiselijk geweld. Wat kunt ù doen om geweld te stoppen? Stephan van Team Toegang van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland vertelt in onderstaande flyer hoe u huiselijk geweld kunt herkennen en wat u kunt doen als u een vermoeden heeft.

Uitgelicht