Help ook mee de omgeving van kinderen rookvrij maken!

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En als kinderen zien dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan roken.

Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie ‘Rookvrij kinderspel’ op rookvrij.nl gestart.

Rookvrije plekken voor kinderen

Uit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij moeten zijn. Toch zijn er nog honderden van dit soort plekken in de regio waar gerookt wordt waar kinderen bij zijn. Samen kunnen we dat veranderen!

Ook jij kunt iets doen!

Hoe? Geef via www.rookvrij.nl aan welke sportvelden, speelplekken en schoolpleinen in jouw buurt rookvrij moeten worden. Hiermee geef je een duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen, des te makkelijker het wordt om beheerders/bestuurders te overtuigen om rookvrij te worden.

Zo gaan we met zijn allen op weg naar een rookvrije generatie!