Japanse duizendknoop: een mooie, maar gevaarlijke plant

In de gemeente Heerde wordt op steeds meer plaatsen de Japanse duizendknoop aangetroffen. Vanwege de sterke uitbreiding van de plant en de negatieve effecten op de omgeving probeert de gemeente Heerde de uitbreiding van de Japanse duizendknoop zoveel mogelijk te beperken.

De Japanse duizendknoop is een exotische, sterk woekerende plant die zowel in groengebieden als particuliere tuinen aangetroffen wordt. De plant verspreidt zich snel met lange, dikke en diepliggende wortels. Ook zijn de wortels zo sterk en agressief dat ze door verharding en fundering heen kunnen groeien.

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is niet eenvoudig. Kleine stukjes van de stengels en wortels kunnen opnieuw uitgroeien tot volwassen planten. Hierdoor is het achterlaten van plantdelen bij maaien of plukken een risico voor verdere verspreiding.

Op gemeentegrond wordt de plant bestreden met glyfosaat. Grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding, maar kunnen voor informatie hierover terecht bij de gemeente.

Hoe kunt u helpen bij de aanpak?

Tips om te helpen bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop:

  • Voorkom verspreiding. Pluk de planten niet af. Plant geen nieuwe Japanse duizendknoop planten aan.
  • Dump geen groenafval in de natuur. Er kunnen resten van woekerende planten in zitten, zoals Japanse duizendknoop.
  • Heeft u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Steek de plant zo diep mogelijk uit. Herhaal dit bij iedere nieuwe scheut zo snel mogelijk. Verwijder het afval als restafval en niet als groenafval (dus niet in de GFT-bak).

Vragen of melding maken

Heeft u vragen of wilt u een locatie met Japanse duizendknoop melden, dan kunt u dit melden bij de gemeente Heerde.

Uitgelicht