Juni 2020

 • Financiële vooruitzichten Heerde licht positief

  De gemeente Heerde mag in de komende jaren financieel een licht positief resultaat verwachten. In 2020 is dit slechts ruim €3.000, de jaren daarna rond twee ton.

 • Wil jij breed bijdragen aan verduurzaming van de gemeente?

  Energiecoöperatie Heerde Energiek wil een duurzame toekomst voor Heerde en haar inwoners. Iedereen moet toegang krijgen tot duurzame energie, bijvoorbeeld door (collectieve) projecten, zoals zonnepanelen of waterkracht.

 • Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester?

  Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over zaken als corona, gemeentelijk beleid of ideeën voor de toekomst? De burgemeester wil ook graag met u bespreken hoe u kijkt naar de nasleep van de corona-uitbraak in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld herdenken of nazorg.

 • Burgemeester Koops revalideert

  Burgemeester Jacqueline Koops-Scheele van Heerde revalideert de komende periode. Na haar ziekteperiode had ze op 1 juni haar taken weer volledig opgepakt, maar enkele weken later kreeg ze alsnog een fysieke terugval.

 • Jonge das op begraafplaats Wapenveld

  Op de begraafplaats in Wapenveld komt soms een jonge das. Deze das maakt kleine gaten, maar dit heeft geen gevolgen voor de graven. De grootste gaten die de das maakt zijn ongeveer een hand breed en zo’n 10 centimeter diep.

 • Testlocatie natuurlijke bestrijding eikenprocessierupsen

  Net als vorig jaar verleent de gemeente Heerde toestemming aan Hans Bok en Henk Kloosterboer voor het testen van een door hun ontwikkeld natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen.

 • Burgemeester Heerde heeft drugspand gesloten

  Begin deze maand heeft de burgemeester een woning aan de Kamilleweg laten sluiten. In de woning was in mei een hennepkwekerij aangetroffen. Bovendien was er een zeer brandgevaarlijke situatie gecreëerd in de woning, omdat er ook teveel volt stond op de meterkast.

 • Voorkom natuurbranden

  Een brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken.

 • B&W positief over centrumontwikkeling Heerde

  Het college van B&W heeft op maandag 8 juni 2020 een positieve grondhouding ingenomen voor het initiatief van Van Wijnen over de centrumontwikkeling van Heerde. Het is een kans voor Heerde om uitvoering te geven aan de Centrumvisie 2.0. Een dorpshart waar inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen het bruisend vinden. De gemeente heeft hierover de afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met Van Wijnen, Van Laar en inwoners om te kijken naar de mogelijkheden en wensen.

 • Werkzaamheden begraafplaats

  Op begraafplaats Engelmanskamp wordt op dit moment het waternetwerk aangepast en waar nodig uitgebreid. Het waternetwerk voorziet het sanitairgebouw en de watertappunten van water.

 • Bijzondere feestelijke start bouw Heerderhof in Heerde

  De bouw van Heerderhof, een zeer gevarieerd, groen en duurzaam nieuwbouwplan aan de zuidkant van het dorp Heerde, is 11 juni officieel van start gegaan.

 • CycloMedia maakt foto’s in de gemeente

  Op dit moment worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen worden 360 graden panoramafoto’s gemaakt vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

 • Start groot onderhoud Zwolseweg

  Maandag 15 juni start het groot onderhoud van de Zwolseweg in Heerde. Op het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Heerde en de Bankenburgerweg/Veldweg krijgen de rijbaan en het fietspad aan de oostzijde nieuw asfalt.

 • Proef met eenvoudiger vergunningaanvragen in H20-gemeenten

  De pilot met het programma Blitts zal het voor inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek eenvoudiger maken om een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen.

 • Koninklijke onderscheiding mevrouw Roeke-Bosman

  Annie Roeke-Bosman ontving op zondag 31 mei een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Koops-Scheele. Mevrouw Roeke-Bosman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.