Onderzoek naar toegankelijkheid gebouwen

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) en de gemeente Heerde gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen voor mensen met een fysieke beperking.

Dit onderzoek komt voort uit een motie van de gemeenteraad. In de motie vroeg de raad om zo’n onderzoek voor alle gemeentelijke en andere openbare gebouwen.

Ervaringsdeskundigen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het PGH. In dit platform zitten ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers) die de gebouwen zullen schouwen en daarbij beoordelen op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor deze groep mensen.

Met dit onderzoek hopen het PGH en de gemeente dat de bewustwording hiervan groter wordt en problemen kunnen worden aangepakt.

Op basis van een schouwing geeft de werkgroep advies over mogelijke verbeteringen, zodat deze gebouwen voor mensen met een lichamelijke of zintuigelijke beperking toegankelijker en bruikbaarder worden.

Gemeentelijke gebouwen

De werkgroep is gestart met het schouwen van het gemeentekantoor aan de Eperweg en het raadhuis aan de Dorpsstraat. Het rapport van deze schouwingen wordt op 23 maart officieel overhandigd aan wethouder Berkhoff. Een mooi moment, omdat deze week ook de gerenoveerde publieksruimte van het gemeentekantoor weer is opengesteld.

Vervolg

De werkgroep BTB zal dit jaar ook een aantal andere gemeentelijke gebouwen schouwen. Daarnaast wil de werkgroep ook de winkels in Heerde van advies voorzien. Zij zijn op zoek naar winkeliers die hieraan mee willen werken. Aanmelden hiervoor kan via de website van het PGH.