Burgerpeiling toont mening van inwoners over gemeente

Ruim 500 inwoners van de gemeente Heerde hebben gereageerd op de vraag om mee te doen aan de ‘burgerpeiling’. Hiermee is een betrouwbaar beeld ontstaan over hoe u, als inwoners, denkt over hoe wij als gemeente ons werk doen. We willen iedereen die heeft meegedaan hartelijk bedanken!

Het onderzoek

In het najaar van 2017 werden 2000 mensen aangeschreven met de vraag aan de burgerpeiling mee te doen. De burgerpeiling is onderdeel van het landelijke ‘Waarstaatjegemeente.nl’ en bestaat uit een vragenlijst die in alle deelnemende gemeenten hetzelfde is. Wel had de gemeente Heerde zelf nog een aantal vragen toegevoegd over de gemeentebrede communicatie.

De resultaten

Onderzoeksbureau Lexnova, die het onderzoek in opdracht van de gemeente Heerde heeft uitgevoerd, heeft de resultaten verwoord in een onderzoeksrapport, die u kunt onderstaand inzien. Ook zijn de resultaten in te zien via www.waarstaatjegemeente.nl.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het goed leven is in de gemeente. Ook is gebleken dat de gemeente haar inwoners beter bij het beleid en de leefbaarheid in de buurt kan betrekken en beter naar de inwoners kan luisteren. De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Uitgelicht