Weginspecties 2018 vanaf 12 maart

Vanaf maandag 12 maart vinden er weginspecties plaats op alle wegen van de gemeente Heerde. Daarbij wordt de technische staat van de verhardingen in beeld gebracht.

Met de resultaten van de inspecties stelt de gemeente het onderhoudsprogramma voor de komende jaren op en bepaalt de gemeente op welke wegen het onderhoud het meeste nodig is.

De weginspecties worden uitgevoerd door de firma Sweco samen met een medewerker van de gemeente. Dat gebeurt vanuit een langzaam rijdende, herkenbare auto. Dit levert niet of nauwelijks hinder op voor de omgeving of de weggebruikers.

Uitgelicht