Gewijzigde afvalinzameling vanwege Hemelvaartsdag

Donderdag 25 mei, op Hemelvaartsdag, wordt geen afval ingezameld in de gemeente Heerde. De inzameling van donderdag 25 mei vindt plaats op zaterdag 27 mei.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat te zetten.

Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender of via de ROVA-app.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact.

Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.