Informatieavonden voormalige gemeentewerf

Op 7 en 9 mei werden informatieavonden gehouden over de plannen voor de voormalige gemeentewerf in Heerde en de omgeving.

Tijdens deze avonden werden ondernemers en bewoners van het gebied bijgepraat over de kansen en ideeën om dit gebied verder te ontwikkelen.

Het college van Heerde ziet in de ideeën van de projectontwikkelaar een goede kans het centrum van Heerde te versterken en toekomstbestendig te maken. Ook werden de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken naar de economische en verkeerskundige effecten.

Dat er interesse is voor de plannen bleek wel uit de grote opkomst op beide avonden. Begrijpelijk, omdat het gaat om het centrum van Heerde, waar veel mensen gebruik van maken, in wonen of in ondernemen. Dit betekent dat veel mensen belang hebben bij een levendig en toekomstbestendig centrum.

Nieuwsgierig naar de plannen en de onderzoeken? Deze vindt u via www.heerde.nl/voormaligegemeentewerf.

Sprekers informatiebijeenkomst