Begroting voor 2018 goedgekeurd

Tijdens de speciale begrotingsraad op dinsdag 7 november heeft de gemeenteraad unaniem de begroting voor 2018 goedgekeurd. De begroting heeft een beperkt positief saldo van € 6.700.

De begroting heeft een beperkt positief saldo van € 6.700. De verwachting is dat het positieve saldo de komende jaren toeneemt tot een bedrag van € 222.000 in 2021.

Algemene beschouwingen

De begrotingsvergadering begon op 6 november. Op die avond spraken de verschillende politieke partijen hun algemene beschouwingen uit en was er een eerste beantwoording door het college. Dinsdag 7 november vonden de beraadslagingen en stemmingen plaats.

Stimulering duurzaamheid

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de gemeenteraad ook een motie aangenomen om een stimuleringsfonds duurzaamheid in te stellen, een zogeheten revolvingfund. In februari komt het college met een concreet voorstel voor zo’n fonds, dat onder meer onderzoek stimuleert naar het bouwen van gasloze woningen.

Begroting inzien?

De begroting is digitaal in te zien via www.heerde.nl/begroting. Tijdens de raadsvergadering van 18 december worden de gemeentelijke belastingen definitief vastgesteld. In de week daarna publiceren we op een overzichtelijke manier de gemeentelijke financiën.

Uitgelicht