Denk mee met de Regionale Energiestrategie

De gemeente Heerde werkt samen met de Cleantech Regio hard aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin leggen we vast hoeveel duurzame en grootschalige energie we in de regio kunnen opwekken.

Wat is de RES

De RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord, dat het kabinet eerder dit jaar heeft gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De verschillende regio’s in Nederland moeten omschrijven hoe ze dit doen in een Regionale Energiestrategie (RES).

Voor 1 juni 2020 moet elke regio een eerste concept indienen. Daarin geven ze aan hoe ze zonnevelden, windmolens, elektriciteitsleidingen en leidingen voor warmte het beste een plaats kunnen geven in het landschap.

Heerde is onderdeel van de Cleantech Regio. Samen met de regio werken we aan de RES. De Cleantech Regio vindt het daarbij belangrijk om te laten zien hoe het landschap hierdoor kan veranderen. Bovendien zetten we samen met de regio in op het behouden van de kwaliteit van de omgeving in onze regio.

Gemeente Heerde

De gemeente Heerde vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en organisaties meedenken met de RES. In molen de Vlijt werd op 3 oktober in de gemeente Heerde de eerste lokale bijeenkomst georganiseerd. Hiervoor waren vertegenwoordigers van verschillende sectoren uitgenodigd.

Doet u mee?

U, als inwoner van de gemeente Heerde, kunt via de enquête ook uw mening geven. We nodigen u van harte uit deze in te vullen. 

Naar de enquête

Let op: invullen kan tot 30 november.

Heeft u andere ideeën over de RES? Dan kunt u die mailen naar duurzaam@heerde.nl. Wij zullen ze dan inbrengen in de discussie over de regionale plannen.