Tijdelijke afsluiting Elburgerweg vanwege vervangen bomen

Het Geldersch Landschap en Kasteelen begint op 22 oktober met de kap en herplant van bomen aan de Elburgerweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Nieuwe Zuidweg en de laatste parkeerplaats aan de rechterzijde.

Veel bomen zijn in slechte conditie, waardoor de verkeersveiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. De enige oplossing is het verjongen van de bomenrij. Provincie Gelderland heeft hiervoor toestemming verleend.

In de week van 6 november worden de bomen gekapt en in de week van 13 november worden de boomstronken verwijderd. Dat deel van de Elburgerweg is dan niet toegankelijk voor verkeer, dit wordt aangegeven met borden.

In de week van 21 november vindt herplant plaats, de weg is dan vrij toegankelijk.

Uitgelicht