Start grootonderhoud diverse bruggen Apeldoorns kanaal

Op maandag 14 oktober begint het grootonderhoud van vier bruggen over het Apeldoorns Kanaal in onze gemeente.

Het gaat om de volgende bruggen:

  • Olstbrug (Oenerweg);
  • Griftbrug (Veerstraat);
  • Suikerbrug (Revelingseweg);
  • Manenbergerbrug (Klapperdijk/Kerkstraat).

Werkzaamheden

Het grootonderhoud aan de bruggen wordt in genoemde volgorde uitgevoerd. Er worden reparaties aan het betonnen brugdek en de landhoofden uitgevoerd. Daarnaast worden bij enkele bruggen de leuningen vernieuwd en het asfalt vervangen.

Afsluiting

Er wordt gewerkt met een enkelbaans wegafzetting. Het verkeer wordt met verkeersborden geregeld. Als het uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is, worden verkeersregelaars ingezet. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.

Het afronden van het grootonderhoud staat gepland op woensdag 20 november 2019.