Heerde en Balve vieren 40 jaar stedenband

In de Duitse gemeente Balve (Sauerland) is op zaterdag 8 september het 40-jarige partnerschap met de gemeente Heerde gevierd. Met het ondertekenen van een oorkonde herbevestigden de beide gemeenten het belang dat ze aan het partnerschap hechten.

In de toespraak die de Heerder burgemeester De Graaf bij deze gelegenheid hield, ging hij specifiek in op het belang dat partnerschappen ook nu nog hebben: “Zeker in de huidige geopolitieke situatie is het belangrijk om over grenzen heen te blijven kijken. Wij leven in een tijd, waarin internationale relaties die in de afgelopen decennia in Europa zijn opgebouwd onder druk komen te staan door een toenemend nationalisme, discussies over de migratiepolitiek en een onvoorspelbare Amerikaanse president die de eenheid in Europa im Frage stelt. Juist nu is het daarom belangrijk om elkaar vast te houden, samen te werken en solidariteit te tonen. Want alleen redden we het niet in Europa”. Ook de Balver burgemeester Mühling gaf in zijn toespraak aan stedenbanden belangrijk te vinden voor de éénheid in Europa.

Lees de volledige toespraak van burgemeester De Graaf (pdf 50,4Kb).

Feestelijke dag

De festiviteiten rondom het partnerschap vonden plaats tijdens het Balver Stadtfest. Niet alleen vond daar de formele herdenking plaats, met de ondertekening van een oorkonde door beide burgemeesters en toespraken van beiden, maar ook verder was het een feest waarbij het partnerschap duidelijk zichtbaar was. Zo waren er de hele middag optredens vanuit Heerde te zien en horen: muziekvereniging Soli Deo Gloria, dansgroep Switch (Cultuurplein Noord Veluwe), koor De Mannen en streetband De Hessenblazers wisten Heerde goed te vertegenwoordigen op het Stadtfest. Bovendien konden de vele bezoekers van het Stadtfest informatie krijgen over Heerde en het partnerschap bij een aantal kraampjes die vanuit Heerde waren ingericht.

Goede vertegenwoordiging

Dat het partnerschap nog altijd leeft, werd ook duidelijk uit het feit dat bijna 130 mensen uit Heerde naar Balve waren afgereisd voor deze gelegenheid. Naast de musici en artiesten die optraden betrof dit personen die op één of andere wijze betrokken zijn (geweest) bij het partnerschap en mensen uit het gemeentebestuur. Zij waren door Balve uitgenodigd om de feestelijkheden mee te maken.

Gemeente Balve

De gemeente Balve ligt op ongeveer 250 kilometer van Heerde in het Sauerland en telt een kleine 12.000 inwoners, verdeeld over zeven dorpen. Bekend is vooral de ‘Balver Höhle’, die als grootste ‘Cultuurgrot’ in Europa wordt aangemerkt. In deze grot worden regelmatig grote culturele voorstellingen gegeven.
Jaarlijks is de gemeente Balve aanwezig bij de dodenherdenking in Heerde op 4 mei, waarbij de burgemeester uit Balve ook eens per vijf jaar een toespraak houdt. Daarnaast wordt jaarlijks de boomfeestdag gevierd met een basisschool uit Heerde en de basisschool uit Balve.

oorkonde kraam switch hessenblazers

Uitgelicht