Mantelzorgcompliment 2020 aanvragen

De gemeenteraad heeft veel waardering voor onze mantelzorgers en stelt daarom een bedrag van € 100,- beschikbaar voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Zeker in het afgelopen jaar bleek weer dat mantelzorgers onmisbaar zijn. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, buur, vriend of kennis. 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

•    Per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger worden voorgedragen;
•    De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
•    De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager; 
•    Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling;
•    De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
•    De voordrager stemt ermee in dat de informatie op het ‘Voordrachtformulier mantelzorgcompliment gemeente Heerde’ wordt geregistreerd bij de gemeente Heerde en overgedragen wordt aan het gemeentelijk mantelzorgsteunpunt.

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment onderstaand online aanvragen

Mantelzorgcompliment aanvragen

Komt u er online niet uit met de aanvraag? Vraag dan of iemand in uw omgeving kan helpen. Ook kunt u hulp krijgen van mantelzorgsteunpunt De Plu via (0578) 72 00 01 of via een e-mail naar l.seinstra@heerde.nl.

Invullen kan tot 15 oktober

Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult. Houd gegevens als het Burgerservicenummer en het IBAN (bankrekeningnummer) van de mantelzorger bij de hand. U ontvangt een digitale ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagen na het versturen van uw aanvraag. Neem contact met de gemeente op als u dit niet tijdig ontvangt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? Neem contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:

Ook vindt u informatie op www.mantelzorg.nl, de website van de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.