Benoeming nieuwe burgemeester

De gemeente Heerde is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Momenteel wordt deze functie waargenomen door burgemeester G.J. De Graaf.

Het is de bedoeling dat een nieuwe burgemeester benoemd wordt in januari 2019. Op deze pagina leest u meer hierover.

Planning

Voor een burgemeestersbenoeming geldt een uitgebreide procedure. In deze bijlage (pdf, 174Kb) vindt u het proces en de planning voor de benoeming van een burgemeester in Heerde. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting aan het einde van dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad van Heerde.

Functieprofiel en inwonersconsultatie

In de tweede helft van augustus is aan de inwoners van de gemeente gevraagd wat voor soort burgemeester ze willen hebben. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester. Op woensdag 19 september heeft de gemeenteraad van Heerde het functieprofiel en de inwonersconsultatie vastgesteld.

Vertrouwenscommissie

De benoeming van een burgemeester wordt voorbereid door een vertrouwenscommissie. In de raadsvergadering van 19 september is hiervoor een verordening vastgesteld en is de vertrouwenscommissie geinstalleerd.

Reageren

De burgemeestersvacature is in de Staatscourant opengesteld van 24 september tot en met maandag 15 oktober 2018.

Uw sollicitatiebrief, CV en pasfoto kunt u richten aan Zijne Majesteit de Koning door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Naar verwachting wordt het assessment beperkt tot twee kandidaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de Commissaris van de Koning, telefoonnummer (026) 359 86 30 of e-mail naar kabinet@gelderland.nl.

 

Uitgelicht