Benoeming nieuwe burgemeester

De gemeente Heerde is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Momenteel wordt deze functie waargenomen door burgemeester G.J. De Graaf.

Het is de bedoeling dat een nieuwe burgemeester benoemd wordt in januari 2019. Op deze pagina leest u meer hierover.

Planning

Voor een burgemeestersbenoeming geldt een uitgebreide procedure. In deze bijlage (pdf, 174Kb) vindt u het proces en de planning voor de benoeming van een burgemeester in Heerde. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting aan het einde van dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad van Heerde.

Functieprofiel en inwonersconsultatie

In de tweede helft van augustus is aan de inwoners van de gemeente gevraagd wat voor soort burgemeester ze willen hebben. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester. Op woensdag 19 september heeft de gemeenteraad van Heerde het functieprofiel en de inwonersconsultatie vastgesteld.

Vertrouwenscommissie

De benoeming van een burgemeester wordt voorbereid door een vertrouwenscommissie. In de raadsvergadering van 19 september is hiervoor een verordening vastgesteld en is de vertrouwenscommissie geinstalleerd.

Voordracht nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Heerde heeft op maandagavond 10 december 2018 mevrouw J.A. Koops-Scheele (48 jaar, ChristenUnie) voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Heerde:

 

Uitgelicht