Afvalinzameling

Circulair inzamelen

Het doel van deze manier van inzamelen is dat er minder restafval overblijft. Heerde heeft het doel een gemeente zonder restafval te worden. Daar wil het college van Heerde zich dan ook voor inzetten, samen met de gemeenteraad en alle inwoners.

Dit heet ook wel een circulaire economie; al het ‘afval’ kan als grondstof weer hergebruikt worden. Het afval moet dan wel goed gescheiden zijn. Goed gescheiden pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) wordt bijvoorbeeld verwerkt tot nieuw blik of granulaat (korrels) voor nieuwe plastic producten.

Minder vaak het restafval ophalen is daarom een belangrijke stap naar Heerde circulair; een gemeente zonder restafval.

Ondergrondse restafvalcontainers

Op verschillende locaties zijn ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Deze containers kunt u gebruiken als uw restafval niet meer in uw container past en u dit toch kwijt wilt.

De ondergrondse restafvalcontainers hebben een eenvoudige opening waarin u het afval kunt storten. Er past 60 liter in de opening van de container. Dit is precies genoeg voor één goed gevulde grijze vuilniszak. 

Laagfrequent inzamelen

Dit betekent dat uw container voor restafval eens per zes weken wordt geleegd in plaats van eens per vier weken. De restafvalcontainer wordt dus minder vaak geleegd. De inzameling van de grondstoffen gft, pmd en papier en karton verandert niet. Gft- en pmd-afval wordt elke twee weken opgehaald en papier en karton wordt elke vier weken opgehaald..

Tips voor het scheiden van afval

Als u uw afval goed scheidt, houdt u veel minder restafval over. We delen daarom graag een aantal tips met u over het scheiden van afval.

Bekijk bijvoorbeeld het Overzicht van wat in welke afvalcontainer kan of lees de testimonials van 'Inwoners vertellen' waarin inwoners vertellen hoe zij hun afval scheiden.

Meer informatie