Locaties

Via onderstaande link kunt u de huidige en nieuwe locaties van de ondergrondse containers bekijken.

De locaties worden met gekleurde pointers aangegeven op de kaart:

  • Groene pointer: nieuwe locatie
  • Blauwe pointer: bestaande locatie (beschikbaar)
  • Rode pointer: bestaande locatie (niet beschikbaar)