Locaties

Eerder was er sprake van om vanaf januari 2019 over te gaan op eens in de zes weken restafval inzamelen. Maar de gemeente en ROVA willen de locaties van de ondergrondse containers zorgvuldig bepalen en dit eerst bespreken met de inwoners. Eind januari hebben de gemeente en ROVA daarom drie informatiebijeenkomsten gehouden.

De nieuwe ondergrondse containers kunnen niet zomaar overal de grond in. Er moet rekening worden gehouden met leidingen en kabels, de verkeersveiligheid en allerlei praktische zaken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde hebben op 26 maart (locaties1, 3-8, 10 en 11) en 25 juni (locaties 2 en 9) 2019 besloten om de volgende negen inzamellocaties definitief aan te wijzen als locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer:

 1. Vlijtweg Wapenveld, ter hoogte van Groteweg;
 2. Flessenbergerweg Wapenveld, ter hoogte van de Lijsterweg;
 3. Wapenvelderkerkweg Wapenveld, ter hoogte inrit gemeente depot;
 4. Roskamp Heerde, in de groenstrook tegenover nummer 55;
 5. Molenweg Heerde, op de vrachtwagenparkeerplaats;
 6. Klaverweg Heerde, hoek De Wikke in het parkeervak;
 7. Terpweg Heerde, in de groenstrook tegenover nummer 6;
 8. Keuterstraat Heerde, ter hoogte van De Wan;
 9. Wendakker Heerde, ter hoogte van de Haneweg;
 10. Kerkweg Vorchten, ter hoogte van Meester van Voorstweg;
 11. Veesser Enkweg Veessen, parkeerplaats sportpark De Noord.

Terug naar de hoofdpagina.