Prins Bouw mag renovatie Raadhuis in Heerde uitvoeren

Het college van B&W heeft de renovatie van het Raadhuis in Heerde voorlopig gegund aan aannemingsbedrijf Prins Bouw B.V. Naar verwachting begint de renovatie van het Raadhuis in mei.

Prins Bouw kwam uit de aanbestedingsprocedure naar boven als best passende partij voor deze opdracht. De aanbestedingsprocedure werd begeleid door NIC Inkoopprojecten. Vier partijen deden mee aan de aanbesteding. De partijen werden beoordeeld op diverse criteria. De selectiecommissie kwam daarbij eenduidig uit op Prins Bouw. De aannemer heeft een taakstellend budget van 1,45 miljoen euro voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wethouder Cegerek is tevreden: “Ik ben blij dat we een goede aannemer hebben gevonden. Zo’n aanbestedingsprocedure is toch altijd weer spannend, maar de selectiecommissie was duidelijk in haar keuze voor dit bedrijf. We hebben er veel vertrouwen in dat deze aannemer het werk goed kan uitvoeren, en binnen het beschikbare budget.”

Vervolg

Het gaat nu nog om een voorlopige gunning. Dit betekent dat de overige gegadigden een week hebben om vragen te stellen en eventueel een bezwaar in te dienen. Wanneer er geen (gegronde) bezwaren worden ingediend, wordt de gunning na die week definitief.

De werkzaamheden aan het Raadhuis beginnen in mei en zullen ongeveer een jaar duren. Er is gekozen voor mei, omdat de jaarlijkse Dodenherdenking nog gewoon bij het monument naast het Raadhuis kan plaatsvinden.