Verkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Nederlanders met stemrecht mogen elke 4 jaar (of vaker als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden) kiezen wie hen vertegenwoordigt in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden.

Wie mag er stemmen?

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas als u:

 • op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021, in de Basisregistratie personen (Brp) van de gemeente Heerde ingeschreven staat;
 • op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Wanneer krijg ik mijn stempas?

De stempassen worden in week 8  bezorgd. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan de medewerker van het stembureau. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt?  Dan kunt u op drie manieren een vervangende stempas aanvragen:

 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 16,6Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met vrijdag 12 maart 2021, uiterlijk 17.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Als u gaat stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

U mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen. U kunt het gebruiken als er “geldig tot 18 maart 2016” of elke latere datum op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Maak dan een afspraak bij onze publieksbalie. Wij maken een verklaring van vermissing en deze verklaring neemt u samen met een ander document waarop uw foto en naam staat mee naar het stembureau, bijvoorbeeld een ov-chipkaart.

Op wie kan ik stemmen?

Zodra de kandidatenlijsten van de politieke partijen definitief zijn vastgesteld, worden deze gepubliceerd. De kandidatenlijsten worden in de eerste week van maart in een envelop huis-aan-huis bezorgd.

Waar kan ik stemmen?

U kunt in elk stembureau in de gemeente Heerde uw stem uitbrengen.

Bekijk het overzicht met de stembureaus in de gemeente Heerde. De stembureaus zijn op woensdag 17 maart 2021 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn de stembureaus Dorpshuis de Heerd en Sportzaal Wapenveld ook geopend, van 07.30 tot 21.00 uur. Dit is bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. 

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan tijdig een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt in elke gemeente in Nederland stemmen. U kunt dan uitsluitend met deze pas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

U kunt een kiezerspas op drie manieren aanvragen:

 • schriftelijk via het aanvraagformulier (pdf, 18,5Kb). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • online via het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • persoonlijk bij de publieksbalie van het gemeentekantoor (tot en met vrijdag 12 maart 2021 uiterlijk 17.00 uur). Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dan eerst een afspraak.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dat noemen we machtigen. Machtigen van een andere kiesgerechtigde kan door:

 • het invullen en ondertekenen van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen. U kunt het gebruiken als er “geldig tot 18 maart 2016” of elke latere datum op vermeld staat.
 • het online invullen en versturen van het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
 • het indienen van een schriftelijk verzoek (pdf, 28,5Kb). Let op: het verzoek moet uiterlijk vrijdag 12  maart 2021 door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Ik ben (op 17 maart 2021) 70 jaar of ouder, kan ik per brief stemmen?

Ja, dan kunt u ook per brief stemmen en hoeft u niet naar het stemlokaal te komen. Om per brief te stemmen, heeft u het volgende nodig:

 • uw stempluspas;
 • een briefstembiljet;
 • een envelop met daarop de tekst: ‘briefstembiljet’;
 • een retourenvelop;
 • een uitleg over briefstemmen. 

Al deze documenten ontvangt u uiterlijk op 4 maart 2021. Pas als u deze documenten heeft ontvangen kunt u stemmen.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 2021 21.00 uur door de gemeente Heerde is ontvangen.

 • doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post, of;
 • lever deze in bij STIP, Sportlaan 2h in Heerde. STIP is op geopend van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.

Bekijk ook de video met uitleg over briefstemmen.

Kan ik stemmen in het buitenland?

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u op twee manieren stemmen:

 • per brief vanuit het buitenland
  • Om per brief te kunnen stemmen moet u een verzoek indienen om per brief te stemmen. Dit doet u bij de gemeente Den Haag via de website stemmenvanuithetbuitenland.nl . Een verzoek indienen kan tot 3 februari 2021.
 • iemand machtigen voor u te stemmen
  • U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland door
   • het online invullen en versturen van het aanvraagformulier (inloggen met DigiD). Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente Heerde zijn ontvangen.
   • met een formulier (pdf, 28,5Kb) deze volmacht aan te vragen bij de gemeente. Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente Heerde zijn ontvangen.

Overige informatie