S.J.L. (Stephan) Nienhuis

Bornkamp 19
8181 WV Heerde
(0578) 84 26 78
s.nienhuis@heerde.nl

Stephan Nienhuis

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen omdat: 

ik het erg leuk en leerzaam vind om op deze wijze mee te kunnen helpen bij het verbeteren van onze directe woon- en leefomgeving.

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:

Sinds deze raadsperiode ben ik actief in de commissie Ruimte. In deze commissie heeft woningbouw (met name uitbreiding van grondgebonden woningen) voor alle doelgroepen de volle aandacht.
Daarnaast heeft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid momenteel mijn bijzondere aandacht. Benutten we in de gemeente Heerde wel optimaal de mogelijkheden om lokale ondernemers te betrekken bij uit te voeren werkzaamheden?

Mijn voorbeeld in de politiek is:

Ik heb geen specifiek persoon als voorbeeld. Wel heb ik veel respect voor de gedrevenheid en vasthoudendheid van kamerlid Pieter Omtzigt. Hij is erg kritisch en stelt veel misstanden aan de kaak. 

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:

Wanneer alle ambities uit het collegeprogramma in deze raadsperiode uitgevoerd kunnen worden ben ik een blij mens. In het bijzonder hoop ik dat het centrum van Heerde aan het eind van deze collegetermijn flink aangepakt is.
Ook zou het een geweldige boost voor onze recreatieve kansen zijn wanneer er een definitieve beslissing genomen wordt omtrent de plannen van onder andere TOP Renderklippen, het Ennerveld en de potentiële hotels.

Mijn wens voor Heerde is:

Dat het hier aantrekkelijk wonen, werken, leven en recreëren is en dat we ruimhartig naar elkaar omzien.