B.J. (Ben) van der Linde

Zevenakkersweg 1
8191 AA Wapenveld
(038) 447 83 41
b.van.der.linde@heerde.nl

Ben van der Linde

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen, omdat:

Je als raadslid ook echt iets kunt betekenen voor je medemens. Mee kunt beslissen over zaken die van belang zijn voor onze gemeente en de inwoners.

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:

Heel concreet in de dingen van elke dag, maar ook bij ingewikkelder zaken waar de gemeente over gaat. Vooral de directe contacten, om zo geloof een gezicht te geven, spreken mij erg aan.

Veiligheid, in huis en op straat, want mensen moeten veilig kunnen wonen en aan het verkeer kunnen deelnemen. Extra aandacht voor kinderen, ouderen en mindervaliden.

Goede huisvesting voor jong en oud met voldoende voorzieningen, onder andere scholen, winkels, sport- en recreatiemogelijkheden, huisartsen, Isala, apotheek, thuiszorg. Een hoog voorzieningenniveau dus, dicht bij huis.

Mijn voorbeeld in de politiek is:

Arie Slob. Al jaren politiek actief voor de ChristenUnie. Nu als minister. Een betrouwbaar, kundig en toegankelijk mensenmens uit de Regio.

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:

Zorgen voor meer woningen in alle kernen. Centrum van Wapenveld versterken door onder andere een multifunctioneel gebouw en het stimuleren van het winkelbestand. Centrum Heerde zo herzien dat er een goed evenwicht is tussen wonen en winkelen.

Dat mede door ons beleid, dat ook gericht is op goede samenwerking met de buurgemeenten, onze inwoners een goed en gelukkig leven kunnen hebben.