G. (Gert) van der Rhee

Klapperdijk 33
8191 AC Wapenveld
(038) 447 85 08
g.van.der.rhee@heerde.nl

Gert van der Rhee

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen, omdat:

Politiek heeft altijd al mijn belangstelling gehad. Daarnaast ben ik maatschappelijk betrokken. Als volksvertegenwoordiger mag ik meedenken en werken aan de richting die we in Heerde willen gaan. In de politiek kan en mag ik geloof een stem geven en dat doe ik met heel mijn hart!

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:

Beroepsmatig ben ik werkzaam in het onderwijs. Privé ben ik samen met mijn vrouw al jarenlang pleegouder. Onderwijs en zorg hebben mijn bijzondere aandacht.

Mijn voorbeeld in de politiek is:

Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van mijn partij de ChristenUnie. Hij is integer en eerlijk en is bereid verantwoordelijkheid te nemen. Zo willen we graag politiek bedrijven. Als christen volop staan in deze maatschappij en daar een geluid van hoop laten klinken. Als ik zie hoe Segers spreekt over waardig ouder worden en hoe de partij dit op de kaart zet in ons land, dan ben ik trots en dankbaar.

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:

  • Betaalbare woningen;
  • Een goede voorziening in Wapenveld voor de Hof van Cramer;
  • Een levendig hart van Heerde, juist bij de oude gemeentewerf;
  • Een gezonde financiële situatie in Heerde;

Mijn wens voor Heerde is:

Dat zijn drie kernwoorden: SAMEN, DUURZAAM en VERBINDEN. Dit is de titel van het coalitieprogramma. Ik dank de kiezers die ons vertrouwen hebben gegeven met hun stem, zodat we dit programma kunnen uitvoeren.