W. (Wim) de Weerdt

Hullenweg 8
8191 LB Wapenveld
(038) 844 20 73
w.de.weerdt@heerde.nl

Wim de Weerdt

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen, omdat:

Ik in het verleden contacten heb gekregen met de heer Van Duren via de fractie. Vervolgens heb ik na de verkiezingen een start gemaakt als wethouder en ben daarna raadslid geworden, een functie die ik al vele jaren heb. Dit doe ik met veel dankbaarheid.

Daarnaast heb ik er een goed gevoel bij om nog veel voor de gemeenschap te kunnen betekenen.

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:

De afloop van de Horsthoekschool en de financiële mogelijkheden die er zijn/komen voor de gemeente in de toekomst.

Mijn voorbeeld in de politiek is:

De heer H.J. van Duren.

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:

Dat er nog ambities kunnen zijn en plannen uitgevoerd kunnen worden ten gunste van de gehele gemeenschap.

Mijn wens voor Heerde is:

Dat Heerde in een goede financiële positie komt en vertrouwen heeft van de buurgemeenten en dat daardoor goede samenwerkingsverbanden zullen ontstaan.