G. (Ina) Vijge - Koning

Hogepad 2
8181 TT Heerde
(0578) 69 16 83
i.vijge@heerde.nl

Ina Vijge-Koning

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen, omdat:

Ik wil meedoen, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in mijn eigen woonomgeving en die de toekomst van Heerde bepalen.

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:

In mijn werk ben ik dagelijks betrokken bij zowel de zorgvraag van kwetsbare ouderen als bij degenen die zorg leveren: de professional in zorg, de mantelzorger en de vrijwilliger.

Zorg draag ik een zeer warm hart toe! Ik richt mij dan ook met name op de thema’s in het sociale domein.

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:

  • Zorg minder ingewikkeld maken, dichtbij mensen organiseren en maatwerk leveren. Én uiteraard betaalbare zorg voor iedereen!
  • Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van zeer groot belang voor onze samenleving. Zorgen heb ik over de belastbaarheid van de mantelzorgers en zie het onder andere als mijn taak eraan bij te dragen dat zij hun leven niet te zwaar belasten.
  • Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. Alle kinderen hebben recht op een veilig thuis, goed passend onderwijs, een gezonde leefstijl en voldoende beweging. Sporten is mogelijk voor alle kinderen.
  • Een gemeente die goede zorg garandeert en pal staat voor een buurt waarin een ieder zich thuis voelt.

Mijn wens voor Heerde is:

Een sociaal, sterk en aantrekkelijk Heerde waar iedereen ertoe doet. Waar niemand gelijk is, maar iedereen wel gelijkwaardig is.