Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Overige onderscheidingen

Naast de koninklijke onderscheiding en de gemeentelijke onderscheidingen, zijn er nog een paar overige onderscheidingen die af en toe uitgereikt worden.

  • Carnegie Heldenfonds

    Als u vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven of een heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds.

  • Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

    De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin dezen dreigden te verdrinken of te verstikken.