Heerde door de jaren heen

De gemeente Heerde heeft een lange geschiedenis: van de IJstijd, door de Middeleeuwen tot aan nu.

 • Heerde in de oudheid

  De geschiedenis van de gemeente Heerde, althans het gebied waar onze gemeente ligt, begint al in de ijstijd, toen het landschap gevormd werd.

 • Heerde in de middeleeuwen

  De streek wat nu de gemeente Heerde is, wordt al 4.500 jaar bewoond. Tot aan de opkomst van industrie, wordt het gebied vooral voor landbouw en veeteelt gebruikt.

 • Heerde en industrie

  Al vroeg in de middeleeuwen waren er nederzettingen in de omgeving Heerde. Door bedijking van de IJssel en de bouw van molens veranderde het landschap.

 • Heerde anno nu

  Van Scandinavisch landijs tot de Tachtigjarige oorlog tot de opkomst van de industrie: Heerde en omgeving hebben veel veranderingen meegemaakt.