Verkiezingen 2019

  • Europees Parlement

    Donderdag 23 mei 2019 was de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

  • Provinciale Staten en Waterschap

    Woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen besturen van de waterschappen. Bekijk de uitslagen.