Verkiezingen 2019

Woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen besturen van de waterschappen.

Uitslag verkiezingen

Processen-verbaal

U kunt de processen-verbaal onderstaand inzien. Daarnaast liggen de processen-verbaal tot en met 28 maart 2019 ter inzage op het gemeentekantoor.