Omzetting partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk.

U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

Voordat dit kan gebeuren, moet u de juiste documenten afgeven en een afspraak maken. U hoeft niet in ondertrouw. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Kosten

Wilt u een ceremonie? De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

Aanvraag

U regelt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Neem contact op met de gemeente waarin u de omzettingsakte wilt tekenen. Dat kan bij elke gemeente in Nederland.

Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan gebeurt de omzetting bij de gemeente Den Haag.

Aanpak

Om de omzetting aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap;
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

Terug naar de hoofdpagina.