Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Asbestverwijdering

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende vezels vrij. Deze zijn niet biologisch afbreekbaar.

Asbest zelf verwijderen

U mag alleen zelf asbest verwijderen als particulier in uw eigen woning, tuin en berging en als:

  • het bestaat uit geschroefde hele platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn;
  • de plaatoppervlakte maximaal 35 vierkante meter is;
  • het niet-gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is;
  • het asbest bevattende vloertegels zijn;
  • het geen dakleien zijn.

De regels voor het zelf verwijderen van asbest kunt u nalezen in artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit.

Asbest laten verwijderen

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen. U moet een melding doen in het omgevingsloket.

Toestemming vragen voor asbestverwijdering

Vul het meldingsformulier van het omgevingsloket in. Als particulier moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren een ontvankelijke melding indienen. Als er bedrijfsmatig gesloopt wordt dient er minimaal 4 weken van tevoren een ontvankelijke melding gedaan te worden. Als reactie op uw melding krijgt u schriftelijke toestemming. Met deze toestemming kunt u als particulier het verwijderde asbest inleveren.

Na het verwijderen

Nadat u asbesthoudend materiaal hebt verwijderd en verpakt moet u dit:

  • opslaan in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het asbest in aanraking kunnen komen;
  • gescheiden houden van uw andere afval;
  • zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) inleveren bij Lagemaat Sloopwerken B.V.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling of subsidie.

Melding

U doet uw melding via het omgevingsloket.

Meer informatie