Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Kinderopvang

Informatie over de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en over de aanvraag van een nieuwe vestiging.

  • Handhaving kwaliteit kinderopvang

    In de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvang moet voldoen. Deze eisen gelden voor alle soorten opvang.

  • Kinderopvang - aanvraag nieuwe vestiging

    Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • Kinderopvang

    In een kinderdagverblijf kan uw kind volop spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Informatie over kinderopvang vindt u op de website www.zorgvraagheerde.nl.