Leerlingenvervoer

Bij een vergoeding voor leerlingenvervoer gaat het altijd om de vervoerkosten van uw kind tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde school van de gewenste soort en richting. Dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn.

U kunt een vergoeding krijgen voor vervoer per fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer, taxi of busje. Of u een vergoeding krijgt en hoe hoog die vergoeding is, hangt af van de situatie van u en uw kind.

Aangepast leerlingenvervoer

Vervoer per taxi of busje heet aangepast leerlingenvervoer. In Heerde verzorgt PlusOv het leerlingenvervoer. PlusOV is een regionale vervoerscentrale van de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem en Voorst.

Als u een vervoersvoorziening toegewezen krijgt, neemt vervoerder PlusOV contact met u op om concrete afspraken te maken.

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer of wilt u wijzigingen doorgeven, neem dan contact met PlusOV.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt uw verzoek om een vergoeding voor leerlingenvervoer. Hierbij kijkt de gemeente naar de volgende zaken:

  • Het hoofdverblijf van uw kind is in de gemeente Heerde. Daarbij maakt het niet uit of u als ouder of verzorger zelf in een andere gemeente staat ingeschreven.
  • De afstand tussen het huis of verblijfplaats van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De leeftijd van uw kind.
  • De mogelijkheden of beperkingen van uw kind om zelf naar school te gaan.

Soms vraagt de gemeente advies van een deskundige.

Kosten

Een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen is gratis, maar soms moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Aanvraag

Met de 6 deelnemende gemeenten is een procedure afgesproken, met als gevolg dat er vanaf 3 juli 2019 een mutatiestop wordt ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente Heerde alle aanvragen voor het nieuwe schooljaar voor die datum bij PlusOV bekend moet maken.

Voor u betekent dat het volgende:

Wilt u een vervoersvoorziening aanvragen voor het schooljaar 2019/2020, dan moet uw volledige aanvraag voor 24 juni 2019 bij de gemeente Heerde zijn ingediend.

Let op: Als uw aanvraag niet voor 24 juni 2019 bij ons is ingediend, betekent dit dat u de eerste drie weken na de start van het schooljaar zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer.

Aanvraagformulier

Het is op dit moment helaas niet mogelijk om uw aanvraag leerlingenvervoer online via een webformulier in te dienen. Excuses daarvoor. Maak gebruik van onderstaande documenten:

Heeft u vragen? Neem dan contact op via vervoer@heerde.nl.

Declareren

Met onderstaand formulier kunt u de vervoerskosten van het leerlingenvervoer declareren. U heeft daarbij de keus uit: