Leerplicht

Elk kind vanaf 5 jaar is verplicht om onderwijs te volgen tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Dit heet leerplicht.

Informatie over leerplicht vindt u op de website www.zorgvraagheerde.nl.