Multifunctionele accommodaties

De Rhijnsberg

Brede school De Rhijnsberg biedt een samenhangend geheel van goede en toegankelijke voorzieningen voor ouders en kinderen.

Voormalig wethouder Anton Westerkamp heeft donderdag 22 november 2012 brede school de Rhijnsberg officieel geopend.

Organisaties

Scholen werken in de brede school samen met andere organisaties. In De Rhijnsberg zijn de volgende organisaties ondergebracht:

  • Het Talent (Stichting Cambium);
  • De Spreng (Stichting PrOo);
  • Kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal (’t Hummelhuis).

Het gebouw

Het gebouw heeft 2 verdiepingen en 25 lokalen. Bij alle lokalen is een leerplein aanwezig. Er zijn 2 speellokalen, een gymzaal en een ontmoetingsruimte. Er is een patio met op de verdieping een binnentuin.

In het gebouw zijn een keuken, een teamkamer voor gezamenlijk gebruik en diverse ruimten voor directie en managementteam. De buitenruimte van de brede school is openbaar gebied.

De Heerd

De Heerd is een Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de rand van de Van Meursweide, een voormalig landgoedterrein in Heerde. De accommodatie biedt onderdak aan verschillende gebruikers. Dubbelgebruik van ruimtes is de basis van hun samenwerking.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 1 juli 2015 De Heerd in Heerde geopend.

Organisaties

Een overzicht van de organisaties die in De Heerd zijn ondergebracht:

  • Vier scholen voor primair onderwijs (GBS Het Kristal, fusieschool PCBS Willem Alexanderschool / Emmaschool, OBS Parkschool en Horsthoekschool);
  • Kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal (’t Hummelhuis).
  • Dorpshuis;
  • Jongerenwerk;
  • Bibliotheek Noord-Veluwe;
  • Cultuurplein Noord-Veluwe.

Uitgelicht