Huisnummer - aanvragen, intrekken of wijzigen

In een aantal gevallen moet u als burger of bedrijf de gemeente verzoeken om een huis- of pandnummer uit te geven, te wijzigen of in te trekken. U kunt uw verzoek online doen.

Huisnummer aanvragen, intrekken of wijzigen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw verzoek niet online doen? Neem dan telefonisch contact op om uw verzoek door te geven.

Wanneer vraagt u zelf een huis- of pandnummer aan?

 • u heeft uw vastgoedobject vergunningsvrij gesplitst. Hierdoor ontstaat één nieuw vastgoedobject;
 • u bent de eigenaar van een vastgoedobject waarbij het huisnummer ontbreekt;
 • u bent de eigenaar van een vastgoedobject met één huisnummer en dit vastgoedobject bestaat uit meerdere zelfstandige delen;
 • in enkele gevallen kunt u naast een uitgegeven adres een extra zogeheten nevenadres* aanvragen.

* Er wordt in principe aan elk adresseerbaar vastgoedobject slechts één adres toegekend. Alleen in het geval dat een vastgoedobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten én deze toegangen een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het vastgoedobject (zoals een distributie-ingang aan de achterzijde van een winkelstraat) kunnen nevenadressen worden toegekend.

Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan-/verbouw hoeft u geen verzoek te doen. Hiervoor dient u namelijk een omgevingsvergunning met de activiteit "bouwen" aan te vragen. Uw omgevingsvergunningsaanvraag wordt door de gemeente automatisch gebruikt voor de toekenning van een huis- of pandnummer.

De uitgifte van huis- of pandnummers gebeurt in alle gevallen conform de richtlijnen van de wet BAG.

Het aanvragen is, in bovenstaande situaties, noodzakelijk omdat u zich zonder geldige nummeraanduiding niet kunt inschrijven bij de gemeente en u geen voorzieningen zoals gas, elektra kunt aanvragen.

Wanneer doet u een verzoek om het intrekken van een huis- of pandnummer?

Als u uw vastgoedobject vergunningsvrij heeft samengevoegd waardoor één vastgoedobject ontstaat. Wettelijk is bepaald dat het samenvoegen van twee vastgoedobjecten tot één vastgoedobject de aanleiding is om een huis- of pandnummer in te trekken.

Wanneer doet u een verzoek om het wijzigen van een huis- of pandnummer?

Hierover is wettelijk niets bepaald. U kunt zelf wel een reden hebben om een verzoek tot het wijzigen van uw huis- of pandnummer in te dienen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het toekennen van een nummeraanduiding aan een ruimte zijn (de lig- en standplaatsen vormen hierop een uitzondering):

 •     de ruimte moet gelegen zijn binnen één of meerdere panden;
 •     de ruimte moet geschikt zijn voor:
  •           woondoeleinden, en/ of;
  •           bedrijfsmatige doeleinden, en/ of;
  •           recreatieve doeleinden.
 •     de ruimte moet betreedbaar zijn via:
  •           een toegang vanaf de openbare weg, of;
  •           een eigen toegang vanaf een erf, of;
  •           een eigen toegang vanaf een gedeelde verkeersruimte.
 •     de ruimte dient dusdanig groot te zijn dat een persoon er duurzaam kan verblijven;
 •     de ruimte dient een afsluitbare toegang te hebben;
 •     de ruimte kan onderdeel zijn van rechtshandelingen;
 •     de ruimte dient de kleinste afsluitbare eenheid te zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Een adres wordt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen, nadat de gemeente:

 • een bouwvergunning (Omgevingsvergunning) heeft verleend, of
 • heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt.