Herontwikkelingslocaties

In september 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Heerde 2025 vastgesteld. Deze is gebaseerd op het principe van uitnodigingsplanologie. Dit houdt in dat ieder initiatief maatschappelijke meerwaarde moet hebben voor een bepaald gebied.

Er zijn een aantal gemeentelijke locaties die de gemeente wil verkopen. Deze locaties kunnen opnieuw worden ontwikkeld, maar dit is niet noodzakelijk. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het verkoopteam.

Locatie(s)

  • Er zijn geen locaties beschikbaar.

Hieronder vindt u algemene informatie over uitnodigingsplanologie: