Omgevingswet

‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2021 landelijk wordt ingevoerd.

Eén wet voor uw leefomgeving

De Omgevingswet gaat over alle regels en wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water, gezondheid en veiligheid.

Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen onnodige en onbruikbare wetten. Ook komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving. Zo kunnen we de schaarse ruimte in Nederland ook in de toekomst zo veilig en efficiënt mogelijk gebruiken. Daarnaast kunnen gemeenten zelf meer bepalen wat ze belangrijk vinden binnen het grondgebied.

Nieuwe rollen

Ook in de gemeente Heerde verandert er veel met de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar juist ook omdat de samenleving een veel grotere rol krijgt in elk planproces.

De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij overheid en inwoner. Het jaar 2021 lijkt ver weg, maar er is nog veel werk te verrichten. Daarom willen we hier graag zo snel mogelijk met u aan gaan werken.

Invoering in Heerde

Allereerst gaan we een Omgevingsvisie opstellen. In deze visie staat op welke ruimtelijke onderdelen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen: Wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk?

De Omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken in de fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant.  

Samen

Belangrijk bij deze visie is gezamenlijkheid: het is niet de visie van de gemeentelijke organisatie, maar van de hele samenleving. We beginnen met nadenken over de visie met een klein groepje inwoners en ondernemers. We noemen hen de ‘Ruimdenkers’. Zij bepalen op hoofdlijnen de belangrijkste thema’s voor de Omgevingsvisie. Daarna nodigen we alle inwoners van de gemeente uit om inhoudelijk over deze thema’s in gesprek te gaan. U wordt hiervoor in de komende maanden via diverse media uitgenodigd.

Uitgelicht