Groenbeleidsplan 2013-2018

Het groenbeleidsplan is een beleidsinstrument en geeft richting aan de wijze waarop de gemeente Heerde met het groen in de bebouwde kernen wil omgaan.

Visie

De strategische groenvisie beschrijft op basis van zes speerpunten het overkoepelend groenbeleid voor de bebouwde kernen. In het deel groenstructuur wordt voor elke bebouwde kern de dorpskarakteristiek, de huidige en gewenste groenstructuur toegelicht. In het deel groenbeleid wordt voor de periode van 2013-2018 weergegeven hoe de gemeente, binnen wet- en regelgeving, met maatschappelijke thema’s omgaat in de uitvoering van haar groenbeleid.

De gemeenteraad van Heerde heeft het groenbeleidsplan 2013-2018 (pdf, 6,3MB) op 11 november 2013 vastgesteld.